Okrem fotografovania najmä prírody Slovenska som fotografoval aj na svojich cestách...In addition to taking especially pictures of nature  in Slovakia, I also photographed on her travels ...
foresterboris@gmail.com
trajekt cez prieliv Dardanely,Turecko - Turkey, on the board of ferry across Dardanelles Strait  (2014) Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Grécko, Akropola - Greece, Acropolis 2014 Rusko, Irkutsk - Russia, Irkutsk 1983 Španielsko, Santiago de Compostela - Spain, Santiago de Compostela 2013 Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal, Lisbon, Torre Vasco da Gama 2013 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philippes (Krinides) 2014
Grécko, Korint, prieplav - Greece - The Canal of Corinth 2014 Grécko, staroveký Korint - Greece, ancient Corinthos 2014 Grécko, pohorie Olymp - Greece, The Olympus mountain 2014 Grécko, Solún - Greece, Thessaloniki 2014 Grécko, Solún z Bielej veže - Greece,Thessaloniki from White tower 201 Grécko,Solún,ortodoxný chrám sv.Cyrila a Metoda - Greece,Thessaloniki,The orthodox church of St. Cyril and Methodius 2014
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Grécko, Solún, promenáda . Greece, Thessaloniki, the promenade 2014 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014 Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014 Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Belgicko, Brusel, Európsky parlament - Belgium, Brussels, The European Parliament 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Grécko, Atény, Akropola - Greece, Athens, Acropolis 2014 Macedónsko, jazero Ochrid - Makedonia, The Ochrid Lake 2014 Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000 Japonsko, Nagoya, palác - Japan, Nagoya, The Castle 2000
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Kyoto, A november child´s feast day 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000 Japonsko, Kyoto, záhrada pri čajovni - Japan, Kyoto, the teahouse garden 2000
Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000 Japonsko, Kyoto, sídlo šóguna - Japan, Kyoto, the quarters of shogun 2000 Japonsko, Kyoto,záhrady v noci - Japan, Kyoto, the gardens at night 2000 Japonsko,svätyňa v Nageiredo - Japan, the Nageiredo shrine Japonsko, mesto Tottori,vstup do nočného klubu - Japan, Tottori city, entrance to night—club 2000 Japonsko,Tottori city,večera v miestnej rodine - Japan,Tottori city-the dinner in local family 2000
Japonsko,Nagoya,novembrový sviatok detí - Japan,Nagoya,A november child´s feast day in shrine 2000 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Rakúsko, jazero Woerthersee - Austria, Woerthersee lake 2013 Španielsko,Goiriz,starýcintorín - Spain,Goiriz,the old cemetery 2013 Španielsko,Goiriz - Spain,Goiriz 2013 Španielsko, Alhama de Aragon - Spain, Alhama de Aragon 2013 Japonsko,okolie mesta Tottori,budhistický cintorín - Japan,Tottori city environs,the buddhist cemetery 2000
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank 2010 Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh,rozdeľovací múr - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank,the separation wall 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel, Jerusalem 2010 Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Bethlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010 Izrael,Jeruzalem,Omarova mešita - Israel,Jerusalem,The Omar mosque 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010
Izrael,Jeruzalem,staré olivy v Getsemanskej záhrade - Israel,Jerusalem,the old olives in the Getsemane garden 2010 Izrael,Jeruzalem,Múr nárekov - Israel,jerusalem,The Wailing wall 2010 Izrael,Jeruzalem,knižnica pri Múre nárekov - Israel,Jeruslaem,the Library by the Wailing wall 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010 Grécko,Atény,Akropolis - Greece,Athens,Acropolis Izrael,Jeruzalem,Ruský kostol - Israel,Jerusalem, The Russian church 2010
Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Betlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010 Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010 Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010 Izrael,kláštor neďaleko Jericha - Israel, The Monastery near Jericho city 2010 Izrael, letovisko Ein Gedi pri Mŕtvom mori - Israel,Ein Gedi,One of the some holidays center by Dead Sea 2010 Izrael, Nazaret,Baziliak zvestovania Panny Márie - Israel,Nasareth, The Basilik of Lady Day 2010
Aprílový mesiac na hranici medzi Izraelom a Egyptom - The april Moon between Israel and Egypt 2010 Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010 Egypt,Sinaj-fotohádanka:nájdete kozy a ich pašu? - Egypt-Sinai—photo-riddle: you see the goats and their food? 2010 Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010 Egypt, Sinajská púšť - Egypt, The Sinai desert 2010 Grécko,pohľad na Atény z Akropoly - Greece,view at Athens from Acropolis 2014
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal,Lisvon,Torre Vasco da Gam 2013 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda,stretnutie s dedinčankami - Africa,Rwanda,meeting with the villager 2011 Afrika,Rwandaťažké lúčenie s adoptívnymi deťmi - Africa—Rwanda, a hard Good bye to adoptive children 2011 Afrika,Rwanda, africký bubon - Africa,Rwanda,african drum 2011 Afrika,Rwanda,jazero Kivu - Africa,Rwanda, The Kivu Lake 2011 Afrika,Rwanda,Národný park Akagera - Africa,Rwanda. The National Park Akagera 2011 Afrika,Rwanda,Lisabon,most Vasco da Gama - Africa,Rwanda,Lisbon,The Bridge of Vasco da Gama 2013 Španielsko,Alhama de Aragón - Spain, Alhama de Aragón 2013
Portugalsko, Farima, pútnici - Portugal, Fatima, the pilgrims 2013 Albánsko, hrad v meste Krujë - Albania, the Castle of Krujë 2014 Albánsko,okolie mesta Krujë - Albania, environment of Krujë city Čierna Hora,Skadarské jazero na hranici s Albánskom - Montenegro,the Skadar Lake between Montenegro and Albania 2014 Čierna Hora, ortodoxný kláštor Ostrog - Montenegro, the orthodox Ostrog Monastery 2014 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Nagoya, A november child´s feast day 2000 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava,kuchyňa na 18.poschodí - Poland, Warsaw,the kitchen at eighteenth floor 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, tržnica - Lithuania, Vilnius, the market 2013 Poľsko, Dworek Baranowka - Poland, Dworek Baranowka Chorvátsko, lužný les - Croatia, floodplain forest
India-Darjeeling-Himalájska železnica - India, Darjeeling, Himalayan Railway 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Darjeeling, budhistický kláštor - India, Darjeeling, Buddhist monastery 2017 India, Darjjeling, Japonský chrám - India, Darjeeling, Japan temple 2017
India, Darjeeling, cyprusy pri Japonskom chráme - India, Darjeeling, Cypress by Japan temple India, Dillí - India - Delhi 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Mumbai, Indická brána - India, Mumbai, Indian gate 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017
India, vlak Kalkata - Agra - India, train Kolkata-Agra 2017 Cestou do Acapulca v Mexiku - On the way to Acapulco, Mexico, 2017 Panoráma Taxca z hotela Montetaxco, Mexiko - Panorama of Taxco town from Montetaxco hotel, 207 Cholula, archeologickareál, Mexiko - Archeological area in Cholula, Mexico 2017 Sopka Popocatépetl (vľavo) a Iztaccihuati, Mexiko - Popocatépetl volcano (left) and Iztaccihuati, Mexico 2017 Mesto Taxco, Mexiko - Taxco townn, Mexico 2017 Teotihuacán, Mexiko - Teotihuacan, Mexico 2017
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018
Auto z Libanon   A car from Lebanon 2018 Auto zo Sýrie  Car from Syria 2018 Libanon, Sidon - fénické pohrebisko  Lebanon, Sidon, a Phoenician necropolis 2018 Poľsko, neďaleko Krynice Morskej - Poland, near Krynica Morska village  2018 Poľsko, polostrov Hel 2. - Poland, Hel peninsula 2.  2018 Poľsko, polostrov Hel blízo Kužnice - Poland, Hel peninsula, near Kužnica village 2018 Poľsko, polostrov Hel 1. - Poland, Hel peninsula 1.  2018
Filipíny - Cebu City-festival Sinulog  Philippines, Cebu City, Sinulog festival  2019 Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019 Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019 Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019 Filipíny - Cebu City - nástupište na trajekt  Philippines, Cebu City - ferry transfer  2019 Filipíny - Bohol, Tagbilaran  Philippines - Bohol, Tagbilaran  2019 Filipíny - Bohol, Čokoládové kopce  Philippines - Bohol, Chocolate Hills  2019
Filipíny - Bohol, Čokoládové kopce  Philippines - Bohol, Chocolate Hills  2019 Filipíny - Bohol, rieka Loboc  Philippines - Bohol, Loboc River  2019 Filipíny, ostrov Palawan, letisko Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa airport  2019 Filipíny, ostrov Palawan  Philippines, Palawan Island  2019 Filipíny, ostrov Palawan  Philippines, Palawan Island  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Mangrovníková rieka   Philippines, Palawan Island, Sabang - Mangrove River  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Mangrovníková rieka   Philippines, Palawan Island, Sabang - Mangrove River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Sabang   Philippines, Palawan Island, Sabang  2019 Filipíny, ostrov Palawan, ostrov Cowrie  Philippines, Palawan, Cowrie Island  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019 Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019 Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila -bamboo bicykle  Philippines, Metro Manila - bamboo bicycles  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila, park Luneta   Philippines, Metro Manila, Luneta Park  2019 Filipíny, Manila, park Luneta   Philippines, Metro Manila, Luneta Park  2019 Filipíny, Manila, pevnosť Santiago   Philippines, Metro Manila, Santiago Fortress  2019 Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019 Filipíny, Manila     Philippines, Metro Manila  2019
SLOVENSKO
OBRÁZKY Z CIEST
OBLAČNÁ DIVÍZIA

photos © Boris Pekarovič 1973 - 2018  
webdesign Boris Pekarovič 2008 - 2018
foresterboris@gmail.com
hore
UP