Okrem fotografovania najmä prírody Slovenska som fotografoval aj na svojich cestách...In addition to taking especially pictures of nature  in Slovakia, I also photographed on her travels ...
foresterboris@gmail.com
trajekt cez prieliv Dardanely,Turecko - Turkey, on the board of ferry across Dardanelles Strait  (2014) Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Grécko, Akropola - Greece, Acropolis 2014 Rusko, Irkutsk - Russia, Irkutsk 1983 Španielsko, Santiago de Compostela - Spain, Santiago de Compostela 2013 Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal, Lisbon, Torre Vasco da Gama 2013 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philippes (Krinides) 2014
Grécko, Korint, prieplav - Greece - The Canal of Corinth 2014 Grécko, staroveký Korint - Greece, ancient Corinthos 2014 Grécko, pohorie Olymp - Greece, The Olympus mountain 2014 Grécko, Solún - Greece, Thessaloniki 2014 Grécko, Solún z Bielej veže - Greece,Thessaloniki from White tower 201 Grécko,Solún,ortodoxný chrám sv.Cyrila a Metoda - Greece,Thessaloniki,The orthodox church of St. Cyril and Methodius 2014
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Grécko, Solún, promenáda . Greece, Thessaloniki, the promenade 2014 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014 Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014 Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014 Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010 Belgicko, Brusel, Európsky parlament - Belgium, Brussels, The European Parliament 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014 Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000 Grécko, Atény, Akropola - Greece, Athens, Acropolis 2014 Macedónsko, jazero Ochrid - Makedonia, The Ochrid Lake 2014 Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000 Japonsko, Nagoya, palác - Japan, Nagoya, The Castle 2000
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Kyoto, A november child´s feast day 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000 Japonsko, Kyoto, záhrada pri čajovni - Japan, Kyoto, the teahouse garden 2000
Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000 Japonsko, Kyoto, sídlo šóguna - Japan, Kyoto, the quarters of shogun 2000 Japonsko, Kyoto,záhrady v noci - Japan, Kyoto, the gardens at night 2000 Japonsko,svätyňa v Nageiredo - Japan, the Nageiredo shrine Japonsko, mesto Tottori,vstup do nočného klubu - Japan, Tottori city, entrance to night—club 2000 Japonsko,Tottori city,večera v miestnej rodine - Japan,Tottori city-the dinner in local family 2000
Japonsko,Nagoya,novembrový sviatok detí - Japan,Nagoya,A november child´s feast day in shrine 2000 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Rakúsko, jazero Woerthersee - Austria, Woerthersee lake 2013 Španielsko,Goiriz,starýcintorín - Spain,Goiriz,the old cemetery 2013 Španielsko,Goiriz - Spain,Goiriz 2013 Španielsko, Alhama de Aragon - Spain, Alhama de Aragon 2013 Japonsko,okolie mesta Tottori,budhistický cintorín - Japan,Tottori city environs,the buddhist cemetery 2000
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014 Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank 2010 Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh,rozdeľovací múr - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank,the separation wall 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel, Jerusalem 2010 Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Bethlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010 Izrael,Jeruzalem,Omarova mešita - Israel,Jerusalem,The Omar mosque 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010
Izrael,Jeruzalem,staré olivy v Getsemanskej záhrade - Israel,Jerusalem,the old olives in the Getsemane garden 2010 Izrael,Jeruzalem,Múr nárekov - Israel,jerusalem,The Wailing wall 2010 Izrael,Jeruzalem,knižnica pri Múre nárekov - Israel,Jeruslaem,the Library by the Wailing wall 2010 Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010 Grécko,Atény,Akropolis - Greece,Athens,Acropolis Izrael,Jeruzalem,Ruský kostol - Israel,Jerusalem, The Russian church 2010
Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Betlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010 Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010 Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010 Izrael,kláštor neďaleko Jericha - Israel, The Monastery near Jericho city 2010 Izrael, letovisko Ein Gedi pri Mŕtvom mori - Israel,Ein Gedi,One of the some holidays center by Dead Sea 2010 Izrael, Nazaret,Baziliak zvestovania Panny Márie - Israel,Nasareth, The Basilik of Lady Day 2010
Aprílový mesiac na hranici medzi Izraelom a Egyptom - The april Moon between Israel and Egypt 2010 Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010 Egypt,Sinaj-fotohádanka:nájdete kozy a ich pašu? - Egypt-Sinai—photo-riddle: you see the goats and their food? 2010 Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010 Egypt, Sinajská púšť - Egypt, The Sinai desert 2010 Grécko,pohľad na Atény z Akropoly - Greece,view at Athens from Acropolis 2014
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011 Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal,Lisvon,Torre Vasco da Gam 2013 Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda,stretnutie s dedinčankami - Africa,Rwanda,meeting with the villager 2011 Afrika,Rwandaťažké lúčenie s adoptívnymi deťmi - Africa—Rwanda, a hard Good bye to adoptive children 2011 Afrika,Rwanda, africký bubon - Africa,Rwanda,african drum 2011 Afrika,Rwanda,jazero Kivu - Africa,Rwanda, The Kivu Lake 2011 Afrika,Rwanda,Národný park Akagera - Africa,Rwanda. The National Park Akagera 2011 Afrika,Rwanda,Lisabon,most Vasco da Gama - Africa,Rwanda,Lisbon,The Bridge of Vasco da Gama 2013 Španielsko,Alhama de Aragón - Spain, Alhama de Aragón 2013
Portugalsko, Farima, pútnici - Portugal, Fatima, the pilgrims 2013 Albánsko, hrad v meste Krujë - Albania, the Castle of Krujë 2014 Albánsko,okolie mesta Krujë - Albania, environment of Krujë city Čierna Hora,Skadarské jazero na hranici s Albánskom - Montenegro,the Skadar Lake between Montenegro and Albania 2014 Čierna Hora, ortodoxný kláštor Ostrog - Montenegro, the orthodox Ostrog Monastery 2014 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014 Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Nagoya, A november child´s feast day 2000 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava,kuchyňa na 18.poschodí - Poland, Warsaw,the kitchen at eighteenth floor 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013 Litva,Vilnius, tržnica - Lithuania, Vilnius, the market 2013 Poľsko, Dworek Baranowka - Poland, Dworek Baranowka Chorvátsko, lužný les - Croatia, floodplain forest
India-Darjeeling-Himalájska železnica - India, Darjeeling, Himalayan Railway 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Agra, Taj Mahal 2017 India, Darjeeling, budhistický kláštor - India, Darjeeling, Buddhist monastery 2017 India, Darjjeling, Japonský chrám - India, Darjeeling, Japan temple 2017
India, Darjeeling, cyprusy pri Japonskom chráme - India, Darjeeling, Cypress by Japan temple India, Dillí - India - Delhi 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017 India, Mumbai, Indická brána - India, Mumbai, Indian gate 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017 India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017
India, vlak Kalkata - Agra - India, train Kolkata-Agra 2017 Cestou do Acapulca v Mexiku - On the way to Acapulco, Mexico, 2017 Panoráma Taxca z hotela Montetaxco, Mexiko - Panorama of Taxco town from Montetaxco hotel, 207 Cholula, archeologickareál, Mexiko - Archeological area in Cholula, Mexico 2017 Sopka Popocatépetl (vľavo) a Iztaccihuati, Mexiko - Popocatépetl volcano (left) and Iztaccihuati, Mexico 2017 Mesto Taxco, Mexiko - Taxco townn, Mexico 2017 Teotihuacán, Mexiko - Teotihuacan, Mexico 2017
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018 Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018
Auto z Libanon   A car from Lebanon 2018 Auto zo Sýrie  Car from Syria 2018 Libanon, Sidon - fénické pohrebisko  Lebanon, Sidon, a Phoenician necropolis 2018 Poľsko, neďaleko Krynice Morskej - Poland, near Krynica Morska village  2018 Poľsko, polostrov Hel 2. - Poland, Hel peninsula 2.  2018 Poľsko, polostrov Hel blízo Kužnice - Poland, Hel peninsula, near Kužnica village 2018 Poľsko, polostrov Hel 1. - Poland, Hel peninsula 1.  2018
SLOVENSKO
OBRÁZKY Z CIEST
OBLAČNÁ DIVÍZIA

photos © Boris Pekarovič 1973 - 2018  
webdesign Boris Pekarovič 2008 - 2018
foresterboris@gmail.com
hore
UP