Okrem fotografovania najmä prírody Slovenska som fotografoval aj na svojich cestách...In addition to taking especially pictures of nature  in Slovakia, I also photographed on her travels ...
foresterboris@gmail.com
trajekt cez prieliv Dardanely,Turecko - Turkey, on the board of ferry across Dardanelles Strait  (2014)
Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Grécko, Akropola - Greece, Acropolis 2014
Rusko, Irkutsk - Russia, Irkutsk 1983
Španielsko, Santiago de Compostela - Spain, Santiago de Compostela 2013
Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal, Lisbon, Torre Vasco da Gama 2013
Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philippes (Krinides) 2014
Grécko, Korint, prieplav - Greece - The Canal of Corinth 2014
Grécko, staroveký Korint - Greece, ancient Corinthos 2014
Grécko, pohorie Olymp - Greece, The Olympus mountain 2014
Grécko, Solún - Greece, Thessaloniki 2014
Grécko, Solún z Bielej veže - Greece,Thessaloniki from White tower 201
Grécko,Solún,ortodoxný chrám sv.Cyrila a Metoda - Greece,Thessaloniki,The orthodox church of St. Cyril and Methodius 2014
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010
Grécko, Solún, promenáda . Greece, Thessaloniki, the promenade 2014
Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014
Grécko, Filipy (Krinides) - Greece, Philipi (Krinides) 2014
Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014
Turecko, staroveká Trója - Turkey, ancient Troya 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010
Chorvátsko, lužný les - Croatia, The floodplain forest 2010
Belgicko, Brusel, Európsky parlament - Belgium, Brussels, The European Parliament 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Holandsko, Haarlem - Netherlands, Haarlem 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Grécko, antický Korint - Greece, ancient Corinth 2014
Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Japonsko, Osaka - Japan, the street in Osaka 2000
Grécko, Atény, Akropola - Greece, Athens, Acropolis 2014
Macedónsko, jazero Ochrid - Makedonia, The Ochrid Lake 2014
Japonsko, šintoistická svadba v Nagoyi - Japan, Nagoya,traditional wedding in shintoism shrine 2000
Japonsko, Nagoya, palác - Japan, Nagoya, The Castle 2000
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Kyoto, A november child´s feast day 2000
Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000
Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000
Japonsko, Kyoto, záhrady - Japan, Kyoto, the gardens 2000
Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000
Japonsko, Kyoto, záhrada pri čajovni - Japan, Kyoto, the teahouse garden 2000
Japonsko, Kyoto - Japan, Kyoto 2000
Japonsko, Kyoto, sídlo šóguna - Japan, Kyoto, the quarters of shogun 2000
Japonsko, Kyoto,záhrady v noci - Japan, Kyoto, the gardens at night 2000
Japonsko,svätyňa v Nageiredo - Japan, the Nageiredo shrine
Japonsko, mesto Tottori,vstup do nočného klubu - Japan, Tottori city, entrance to night—club 2000
Japonsko,Tottori city,večera v miestnej rodine - Japan,Tottori city-the dinner in local family 2000
Japonsko,Nagoya,novembrový sviatok detí - Japan,Nagoya,A november child´s feast day in shrine 2000
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Rakúsko, jazero Woerthersee - Austria, Woerthersee lake 2013
Španielsko,Goiriz,starýcintorín - Spain,Goiriz,the old cemetery 2013
Španielsko,Goiriz - Spain,Goiriz 2013
Španielsko, Alhama de Aragon - Spain, Alhama de Aragon 2013
Japonsko,okolie mesta Tottori,budhistický cintorín - Japan,Tottori city environs,the buddhist cemetery 2000
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece,Meteora 2014
Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank 2010
Izrael,Betlehem,palestínsky západný breh,rozdeľovací múr - Israel,Palestinian city Bethlehem at West Bank,the separation wall 2010
Izrael,Jeruzalem - Israel, Jerusalem 2010
Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Bethlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010
Izrael,Jeruzalem,Omarova mešita - Israel,Jerusalem,The Omar mosque 2010
Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010
Izrael,Jeruzalem,staré olivy v Getsemanskej záhrade - Israel,Jerusalem,the old olives in the Getsemane garden 2010
Izrael,Jeruzalem,Múr nárekov - Israel,jerusalem,The Wailing wall 2010
Izrael,Jeruzalem,knižnica pri Múre nárekov - Israel,Jeruslaem,the Library by the Wailing wall 2010
Izrael,Jeruzalem - Israel,Jerusalem 2010
Grécko,Atény,Akropolis - Greece,Athens,Acropolis
Izrael,Jeruzalem,Ruský kostol - Israel,Jerusalem, The Russian church 2010
Izrael,Betlehem,Bazilika narodenia Ježiša Krista - Israel,Betlehem,The Basilica of the Nativity of Jesus Christ 2010
Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010
Izrael,Jeruzalem,Via dolorosa - Israel,Jerusalem,Via dolorosa 2010
Izrael,kláštor neďaleko Jericha - Israel, The Monastery near Jericho city 2010
Izrael, letovisko Ein Gedi pri Mŕtvom mori - Israel,Ein Gedi,One of the some holidays center by Dead Sea 2010
Izrael, Nazaret,Baziliak zvestovania Panny Márie - Israel,Nasareth, The Basilik of Lady Day 2010
Aprílový mesiac na hranici medzi Izraelom a Egyptom - The april Moon between Israel and Egypt 2010
Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010
Egypt,Sinaj-fotohádanka:nájdete kozy a ich pašu? - Egypt-Sinai—photo-riddle: you see the goats and their food? 2010
Egypt, kláštor sv. Kataríny na Sinaji - Egypt, The St. Catherine´s Monastery at Sinai 2010
Egypt, Sinajská púšť - Egypt, The Sinai desert 2010
Grécko,pohľad na Atény z Akropoly - Greece,view at Athens from Acropolis 2014
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda
Afrika,Rwanda - Africa, Rwanda
Portugalsko, Lisabon, Torre Vasco da Gama - Portugal,Lisvon,Torre Vasco da Gam 2013
Afrika,Rwanda-stretnutie s deťmi z Adopcie na diaľku - Africa,Rwanda,meeting with symbolic adopted children 2011
Afrika,Rwanda,stretnutie s dedinčankami - Africa,Rwanda,meeting with the villager 2011
Afrika,Rwandaťažké lúčenie s adoptívnymi deťmi - Africa—Rwanda, a hard Good bye to adoptive children 2011
Afrika,Rwanda, africký bubon - Africa,Rwanda,african drum 2011
Afrika,Rwanda,jazero Kivu - Africa,Rwanda, The Kivu Lake 2011
Afrika,Rwanda,Národný park Akagera - Africa,Rwanda. The National Park Akagera 2011
Afrika,Rwanda,Lisabon,most Vasco da Gama - Africa,Rwanda,Lisbon,The Bridge of Vasco da Gama 2013
Španielsko,Alhama de Aragón - Spain, Alhama de Aragón 2013
Portugalsko, Farima, pútnici - Portugal, Fatima, the pilgrims 2013
Albánsko, hrad v meste Krujë - Albania, the Castle of Krujë 2014
Albánsko,okolie mesta Krujë - Albania, environment of Krujë city
Čierna Hora,Skadarské jazero na hranici s Albánskom - Montenegro,the Skadar Lake between Montenegro and Albania 2014
Čierna Hora, ortodoxný kláštor Ostrog - Montenegro, the orthodox Ostrog Monastery 2014
Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Grécko, Meteora - Greece, Meteora 2014
Japonsko,novembrový sviatok detí v Nagoyi - Japan, Nagoya, A november child´s feast day 2000
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, polostrov Hel - Poland, the peninsula Hel 2013
Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013
Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013
Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013
Poľsko, Mazurské jazerá - Poland, the Masurian Lakes 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava,kuchyňa na 18.poschodí - Poland, Warsaw,the kitchen at eighteenth floor 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Poľsko, Varšava - Poland, Warsaw 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, predmestie - Lithuania, Vilnius, the suburb 2013
Litva,Vilnius, tržnica - Lithuania, Vilnius, the market 2013
Poľsko, Dworek Baranowka - Poland, Dworek Baranowka
Chorvátsko, lužný les - Croatia, floodplain forest
India-Darjeeling-Himalájska železnica - India, Darjeeling, Himalayan Railway 2017
India, Agra, Taj Mahal 2017
India, Agra, Taj Mahal 2017
India, Agra, Taj Mahal 2017
India, Darjeeling, budhistický kláštor - India, Darjeeling, Buddhist monastery 2017
India, Darjjeling, Japonský chrám - India, Darjeeling, Japan temple 2017
India, Darjeeling, cyprusy pri Japonskom chráme - India, Darjeeling, Cypress by Japan temple
India, Dillí - India - Delhi 2017
India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017
India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017
India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017
India, Dillí, trh - India, Delhi, market 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Goa, pláž v Calangute - India, Goa, Calangute beach 2017
India, Mumbai, Indická brána - India, Mumbai, Indian gate 2017
India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017
India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017
India, Mumbai, ostrov Elefanta - India, Mumbai, Elefanta island 2017
India, vlak Kalkata - Agra - India, train Kolkata-Agra 2017
Cestou do Acapulca v Mexiku - On the way to Acapulco, Mexico, 2017
Panoráma Taxca z hotela Montetaxco, Mexiko - Panorama of Taxco town from Montetaxco hotel, 207
Cholula, archeologickareál, Mexiko - Archeological area in Cholula, Mexico 2017
Sopka Popocatépetl (vľavo) a Iztaccihuati, Mexiko - Popocatépetl volcano (left) and Iztaccihuati, Mexico 2017
Mesto Taxco, Mexiko - Taxco townn, Mexico 2017
Teotihuacán, Mexiko - Teotihuacan, Mexico 2017
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018
Libanon, Baalbek   Lebanon, Baalbek 2018
Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018
Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018
Libanonské cédre v rezervácii Kadisha-Cedars of God  The lebanon Cedars in natur reserve Kadisha-Cedars of God 2018
Auto z Libanon   A car from Lebanon 2018
Auto zo Sýrie  Car from Syria 2018
Libanon, Sidon - fénické pohrebisko  Lebanon, Sidon, a Phoenician necropolis 2018
Poľsko, neďaleko Krynice Morskej - Poland, near Krynica Morska village  2018
Poľsko, polostrov Hel 2. - Poland, Hel peninsula 2.  2018
Poľsko, polostrov Hel blízo Kužnice - Poland, Hel peninsula, near Kužnica village 2018
Poľsko, polostrov Hel 1. - Poland, Hel peninsula 1.  2018
Filipíny - Cebu City-festival Sinulog  Philippines, Cebu City, Sinulog festival  2019
Filipíny - Cebu City-festival Sinulog  Philippines, Cebu City, Sinulog festival  2019
Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019
Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019
Filipíny - Boracay  Philippines, Boracay  2019
Filipíny - Cebu City - nástupište na trajekt  Philippines, Cebu City - ferry transfer  2019
Filipíny - Bohol, Tagbilaran  Philippines - Bohol, Tagbilaran  2019
Filipíny - Bohol, Čokoládové kopce  Philippines - Bohol, Chocolate Hills  2019
Filipíny - Bohol, Čokoládové kopce  Philippines - Bohol, Chocolate Hills  2019
Filipíny - Bohol, rieka Loboc  Philippines - Bohol, Loboc River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, letisko Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa airport  2019
Filipíny, ostrov Palawan  Philippines, Palawan Island  2019
Filipíny, ostrov Palawan  Philippines, Palawan Island  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Mangrovníková rieka   Philippines, Palawan Island, Sabang - Mangrove River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Mangrovníková rieka   Philippines, Palawan Island, Sabang - Mangrove River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang - Podzemná rieka  Philippines, Palawan Island, Sabang - Underground River  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Sabang   Philippines, Palawan Island, Sabang  2019
Filipíny, ostrov Palawan, ostrov Cowrie  Philippines, Palawan, Cowrie Island  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019
Filipíny, ostrov Palawan, Puerto Princesa  Philippines, Palawan Island, Puerto Princesa  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila -bamboo bicykle  Philippines, Metro Manila - bamboo bicycles  2019
Filipíny, Manila  Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila, park Luneta   Philippines, Metro Manila, Luneta Park  2019
Filipíny, Manila, park Luneta   Philippines, Metro Manila, Luneta Park  2019
Filipíny, Manila, pevnosť Santiago   Philippines, Metro Manila, Santiago Fortress  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila   Philippines, Metro Manila  2019
Filipíny, Manila     Philippines, Metro Manila  2019
SLOVENSKO
OBRÁZKY Z CIEST
OBLAČNÁ DIVÍZIA

photos © Boris Pekarovič 1973 - 2018  
webdesign Boris Pekarovič 2008 - 2018
foresterboris@gmail.com
hore
UP