Niekedy treba odľahčiť dušu a zodvihnúť zrak ku kráse oblohy...Sometimes you must lighten the soul and raise eyes to the beauty of the sky ...
foresterboris@gmail.com
SLOVENSKO
OBRÁZKY Z CIEST
OBLAČNÁ DIVÍZIA

photos © Boris Pekarovič 1973 - 2016  
webdesign Boris Pekarovič 2008 - 2016
foresterboris@gmail.com
hore
UP